Ukončení provozu

07.02.2022 15:46

S politováním oznamujeme, že k 31. 7. 2022 ukončuje Angličtina Ostrov svůj provoz. Jako poslední proběhnou v červenci každoroční dětské intenzivní kurzy. Termíny kurzů budou oznámeny v měsíci březnu. Pokud víte o někom, kdo by naši učebnu převzal, v zavedených kurzech pokračoval a společně s rodilým mluvčím tak nabídnul dětem i dospělým jazykové vzdělávání, moc rádi tuto informaci uvítáme.