Poděkování

02.06.2016 21:53

Angličtina Ostrov (Wattsenglish)

S blížícím se koncem školního roku bychom rádi poděkovali pedagogickým pracovníkům ze ZŠ Májová, MŠ Halasova, MŠ Masarykova a MŠ Hroznětín. Díky jejich vstřícnému přístupu mohly děti ve školním roce 2015/16 absolvovat jazykové kurzy Wattsenglish přímo v prostorách škol a školek. Kurzy Wattsenglish probíhají výlučně za účasti kvalifikované rodilé mluvčí. Děti od věku 3 let se naučily komunikovat a reagovat na cizí jazyk velmi přirozeně, osvojily si správný přízvuk a zbavily se strachu z cizí řeči. Věříme, že je angličtina s námi velmi bavila a svoje znalosti využijí během prázdnin.

Další dětské kurzy probíhaly v jazykovém centru Angličtina Ostrov na Vejškovce. Každou středu a čtvrtek zde děti a studenti od 5 do 14 let zdokonalovali své jazykové schopnosti. Lektorka Eve jim byla průvodcem jak anglickou konverzací, gramatikou, tak anglo-americkou kulturou.

Nezapomínali jsme však ani na dospělé. V našich kurzech němčiny a angličtiny studovalo celkem 40 studentů, a to na úrovni začátečník, mírně pokročilí, pokročilí a konverzace s rodilým mluvčím.  Jelikož víme, že je těžké v dospělosti s novým jazykem začínat a ještě těžší vydržet, mají všichni studenti náš velký obdiv.

Nezahálíme však ani o prázdninách. Pro děti, které si chtějí rozšířit své jazykové znalosti nebo jen konverzovat v angličtině s rodilým mluvčím, nabízíme tradiční a osvědčené intenzivní prázdninové kurzy AJ. Pro studenty, kteří se připravují na VŠ nebo chtějí složit Cambridgeské zkoušky, zajišťujeme letní přípravné kurzy. Bližší informace na www.anglictina-ostrov.cz nebo FB Angličtina Ostrov.

Všem studentů děkujeme za důvěru a věříme, že naše kurzy byly přínosem. Přejeme krásné prázdniny plné skvělých zážitků. V září se opět na vás budeme těšit.

Za Angličtina Ostrov (Wattsenglish) Bc. Dominika Bílková